Welkom

Disciplines onderverdeling

Persoonlijke problematiek, is gericht op levens problematiek. Het kan zowel geestelijk als lichamelijk in verband staan.

Coaching is gericht op arbeids gerelateerde problematiek, het functioneren en aanpassen van het gevoerde beleid.

Ondersteuning management, is gericht op het organiseren in het bedrijf en draagt zorg voor een gezonde vitale werkhouding.

Vakbekwaamheid, jaren beroeps ervaring en benodigde diploma`s dragen zorg voor een beroepsethiek met een hoge kwaliteits waarborg.

Disciplines worden uitgevoerd, aan de hand van regels die gesteld zijn door de beroepsvereniging.

De praktijk word onderhouden door praktijk visitatie, intervisie en frequente bijscholing op alle uitvoerende specialismen.

Afhankelijk van de aard van de klacht, kan het mogelijk zijn, dat wij u eerst adviseren uw huisarts te raadplegen. Indien gewenst, is er de mogelijkheid tot overleg. Bij het behandelen van Psycho/emotionele klachten is het gewoonlijk de huisarts op de hoogte te stellen.

Lees meer…

Organisatie ondersteuning

Na het eerste gesprek legt u de situatie voor en er wordt een werkplan opgesteld, vervolgens wordt er gezamenlijk aan een oplossing gewerkt.

Het is niet altijd mogelijk, om vooraf te zeggen in welke mate de ondersteuning en of traject verandering nodig mocht zijn. De vorm word aangepast naar benodigdheden en behoefte.

De doelstelling is op eigen gevormde basis verder te kunnen. Elk probleem wordt uitgekristalliseerd en individueel begeleid.

Cor van den Broek is als Interim consultant in te huren.

Lees meer…

 

Coaching traject

Onderzoek naar bestaande handelingen en structuren, zoals een te hoog belast werkritme Het aanbieden van gespecialiseerde persoonlijke begeleiding. Ondersteunen werkstructuren in de organisatie. Het in werking brengen van vaste trajecten. Zoeken naar een optimale efficiëntie. Evalueren met betrokkenen.

  • Psychische problematiek
  • Functionering probleem

Lees meer…

Diverse werkmethodes

TCM-acupunctuur
Lichamelijke klachten zoals; functionele klachten, rug ,nek en andere gewrichtsklachten, maag en darmproblemen, hoofdpijn, hyperventilatie, menstruatie klachten, huidklachten, operatie herstel, pijnbestrijding, astma en bevordering van vitale gezonde levenshouding.

Psychosomatiek
Meest voorkomende problematiek: psychische emotionele stress, burn-out, overspannenheid, agressie, depressie, angst, fobie, vermoeidheid, ontevredenheid, rusteloosheid, trauma lijden, pesten en algemene levens problematiek.

Coaching
Arbeidsgerelateerde klachten, stress, gejaagdheid, slecht slapen, overwerkt, onrust, moeilijk kunnen concentreren, vergeetachtigheid, focus verlies, chaotisch, intriges, frustratie, geïrriteerdheid, zich niet aan de afspraken kunnen houden, moeilijk kunnen delen, niet meer kunnen voldoen aan de werkafspraken.

Ondersteuning management
Het in stand houden van overzicht, agenderen, plannen,prioriteit stellen delegeren, selecteren, het in werk stellen van tijdsruimte en het behouden. Het in stand houden van gangbare werkdruk die persoonlijk is afgestemd. Het leren omgaan met werkstress.

Speciaal sportblessure programma
Sportblessures worden behandeld met behulp van een speciaal blessure programma .Er wordt gewerkt aan directe pijn vermindering, herstel weefselbeschadiging, stimulering spier herstel, kracht bevordering. Bio-energetische oefeningen voor vitaliteit ontwikkeling.

In plaats van acupunctuurnaalden kunt u ook behandelt worden door middel van lasertherapie.

Lees meer…