Ondersteuning

Na het eerste gesprek legt u de situatie voor, waarna een werkplan zal worden opgesteld. Vervolgens wordt er gezamenlijk aan een oplossing gewerkt.

Het is niet altijd mogelijk, om vooraf te zeggen in welke mate de ondersteuning en of traject verandering nodig mocht zijn. De vorm word aangepast naar benodigdheden en behoefte.

De doelstelling is op eigen gevormde basis verder te kunnen. Elk probleem wordt uitgekristalliseerd en individueel begeleid.

Cor van den Broek is als Interim consultant in te huren.

Consultant HRM werkzaamheden zoals :

  • Begeleiden van persoonlijke veranderingsprocessen.
  • Het bewerken van Profiel aanpassingen.
  • Het beschrijven van functie profielen met mogelijke updates.
  • Vervang functie verdeling in organisatie plannen.
  • Het maken van een organogram.
  • Beschrijvingen maken voor het uitvoeren van frequente functie controles.
  • Organisatie structuren uitwerken presenteren.
  • Begeleiding in verandering processen.

Het begeleiden van veranderingsprocessen is van wezenlijk belang doordat de maatschappij omgeving blijvend veranderd in vraagstelling. Het is van belang dat het organisatie functioneren, altijd aan de omgeving moeten blijven volgen en aanpassen. Een strategisch HRM is hierbij op zijn plaats.

Psyche (individu): het effect van de veranderopgave op de individuele medewerker. Wat doet het met de medewerker? En wat betekent de verandering voor zijn kennis, kunde en expertise? Wat geeft en kost energie, welke kansen ziet hij en hoe gaat hij die benutten? Hoe kijkt hij naar de toekomst, zijn dagelijkse werk en de praktijk?