Werkmethodes

TCM-acupunctuur
Lichamelijke klachten zoals; functionele klachten, rug ,nek en andere gewrichtsklachten, maag en darmproblemen, hoofdpijn, hyperventilatie, menstruatie klachten, huidklachten, operatie herstel, pijnbestrijding, astma en vordering vitale gezonde levenshouding.

Psychosomatiek
Meest voorkomende problematiek: psychische emotionele stress, burn out, overspannenheid, agressie, depressie, angst, fobie, vermoeidheid, ontevredenheid, rusteloosheid, trauma lijden, pesten en algemene levens problematiek.

Coaching
Arbeid gerelateerde klachten, stress, gejaagdheid, slecht slapen, overwerkt, onrust, moeilijk kunnen concentreren, vergeetachtig, focus verlies, chaotisch, intriges, frustratie, geïrriteerdheid, zich niet aan de afspraken kunnen houden, moeilijk kunnen delen, niet meer voldoen aan de werkafspraken.

Ondersteuning management
Het in stand houden van overzicht, agenderen, plannen, prioriteiten stellen, delegeren, selecteren, het in werk stellen van tijdsruimte en het behouden. Het in stand houden van gangbare werkdruk die persoonlijk is afgestemd. Het leren omgaan met werkstress en het profileren werkstress management

Speciaal sportblessure programma
Sportblessures worden met behulp van een speciaal blessure programma verholpen.

Er wordt gewerkt aan directe pijnvermindering, herstel weefselbeschadiging, stimulering spierherstel, krachtbevordering. Bio-energetische oefeningen voor vitaliteitsontwikkeling. motivatie-aanmoediging.

Beschrijving disciplines

Coaching

Onderzoek naar bestaande handelingen en structuren, zoals een te hoog belast werkritme. Het aanbieden van gespecialiseerde persoonlijke begeleiding. Ondersteunen werkstructuren in de organisatie. Het in werking brengen van vaste trajecten. Zoeken naar een optimale efficiëntie. Evalueren met betrokkenen.

Organisatie ondersteuning

Na het eerste gesprek legt u de situatie voor en er wordt een werkplan opgesteld, vervolgens wordt er gezamenlijk aan een oplossing gewerkt. Het is niet altijd mogelijk, om vooraf te zeggen in welke mate de ondersteuning en /of traject verandering nodig mocht zijn. De vorm word aangepast naar benodigdheden en behoefte.
Elk probleem wordt uitgekristalliseerd en individueel begeleid.
De doelstelling is gericht op een eigen gevormde basis verder te kunnen.

Psychische problematiek

Het leren omgaan met persoonlijke problematiek in verschillende omstandigheden. Omgangstraining in structuurverandering, leren opstellen in het leiding geven. Het leren omgaan met onzekerheid en perfectionisme.

Functionering probleem

Functioneringsproblemen die ontstaan uit werk situaties en een persoonlijke weerga kunnen hebben, zoals assertiviteit, loyaliteit, overmatig verantwoordelijkheidsgevoel of plicht gevoeligheid, aansturen van betrokkenheid. Persoonlijke communicatieproblemen worden door realisatie uitwisseling tot inzicht gebracht.

Persoonlijk problematiek

Afhankelijk van de aard van de klacht, kan het mogelijk zijn, dat wij u eerst adviseren uw huisarts te raadplegen. Indien gewenst, is er de mogelijkheid tot overleg. Bij het behandelen van Psycho/emotionele klachten is gewoonlijk de huisarts op de hoogte te stellen van de behandeling in de praktijk.

Ontlaad methode

De therapievorm van de trauma verwerking gaat als volgt; Door middel van het opvragen van het trauma moment, de emotie, in een ontspannen  lichaam te kunnen ontladen.

Sport blessure behandeling:

De methodes van het sport blessure programma zijn: Het moxeren van weefsel beschadiging, spierscheuring verrekking of verstuiking. Gebruikmaking van oormagneten evt. acupunctuurnaaldjes stimulering spier problemen. Gebruik van accupunt-laser techniek kwetsuren behandeling. Ondersteuning van sporttaping, voor het fixeren van beweging en curetaping voor stimulering van doorbloeding.

In plaats van acupunctuurnaalden kunt u ook behandelt worden door middel van laser.