Disciplines

Persoonlijke problematiek is gericht op levens problematiek. Het kan zowel geestelijk als lichamelijk in verband staan.

Coaching is gericht op arbeid gerelateerde problematiek, het functioneren en aanpassen van het gevoerde beleid.

Ondersteuning management is gericht op het organiseren in het bedrijf en draagt zorg voor een gezonde vitale werkhouding.

Vakbekwaamheid; jaren beroeps ervaring en benodigde diploma`s dragen zorg voor een beroepsethiek met een hoge kwaliteitswaarborg.

Disciplines worden uitgevoerd, aan de hand van regels die gesteld zijn door de beroepsvereniging.

De praktijk word onderhouden door praktijk visitatie, intervisie en frequente bijscholing op alle uitvoerende specialismen.

Afhankelijk van de aard van de klacht, kan het mogelijk zijn, dat wij u eerst adviseren uw huisarts te raadplegen.

Kwaliteit
Als u hulp zoekt wordt u kwaliteit geboden door het unieke specialisme op het gebied van psyche in combinatie van het lichaam. Deze beroepscode is gebaseerd op respect, vakbekwaamheid en integriteit. De therapie is zowel als particulier of in combinatie met zakelijke coaching te volgen.

TCM-acupunctuur
Lichamelijke klachten zoals; functionele klachten, rug ,nek en andere gewrichtsklachten, maag en darmproblemen, hoofdpijn, hyperventilatie, menstruatie klachten, huidklachten, operatie herstel, pijnbehandeling, astma en aanpassing gezonde levenshouding.

Psychosomatiek
Meest voorkomende problematiek: psychische emotionele stress,burnout, overspannenheid, agressie, depressie, angst, fobie, vermoeidheid, ontevredenheid, rusteloosheid, traumaverwerking, pesten en algemene levens problematiek.

BEST, Basic Emotionel Structuring Test
Door middel van deze test word de ontwikkeling van het karakter gevonden. Door uit  twee van de tien  afbeeldingen, een keuze te maken  van een sympathieke en onsympathieke afbeelding,  kan er een conclusie gemaakt worden van het innerlijk  duel van het karakter.  Hieruit wordt grotendeels onze  gedrag keuze  in ons leven bepaald. Na deze test krijgt  men uitleg hoe en waarom je het beste met je karakter eigenschap kan omgaan in alle levens situaties. Ook word de belemmerde emotie ontladen.

Traumaverwerking
De methode van EFT. (Emotioneel Tapping) is een mogelijkheid om te gebruiken of het trauma moment oproepen, om het in een ontspanningsmoment te kunnen ontladen.

Coaching
Arbeid gerelateerde klachten, stress, gejaagdheid, slecht slapen, overwerkt, onrust, moeilijk kunnen concentreren, vergeetachtigheid, focus verlies, chaotisch, intriges, frustratie, geïrriteerdheid, zich niet aan de afspraken kunnen houden, moeilijk kunnen delen, niet meer voldoen aan de werkafspraken.

Ondersteuning management
Het behouden van overzicht, agenderen, plannen, prioriteit stellen delegeren, selecteren, het in werk stellen van tijdsruimte en het behouden.