Disciplines onderverdeling

Persoonlijke problematiek, is gericht op levens problematiek. Het kan zowel geestelijk als lichamelijk in verband staan.

Coaching is gericht op arbeids gerelateerde problematiek, het functioneren en aanpassen van het gevoerde beleid.

Ondersteuning management, is gericht op het organiseren in het bedrijf en draagt zorg voor een gezonde vitale werkhouding.

Vakbekwaamheid, jaren beroeps ervaring en benodigde diploma`s dragen zorg voor een beroepsethiek met een hoge kwaliteits waarborg.

Disciplines worden uitgevoerd, aan de hand van regels die gesteld zijn door de beroepsvereniging.

De praktijk word onderhouden door praktijk visitatie, intervisie en frequente bijscholing op alle uitvoerende specialismen.

Afhankelijk van de aard van de klacht, kan het mogelijk zijn, dat wij u eerst adviseren uw huisarts te raadplegen. Indien gewenst, is er de mogelijkheid tot overleg. Bij het behandelen van Psycho/emotionele klachten is het gewoonlijk de huisarts op de hoogte te stellen.

Lees meer…